Tevredenheidsonderzoek

Om goed zicht te behouden op de kwaliteit van onze dienstverlening willen wij u vriendelijk verzoeken om onderstaande vragen te beantwoorden.
Uw reactie wordt vertrouwelijk behandeld en dient louter voor interne doeleinden.

De snelheid waarmee de advocaat de dienst verricht:
De bereikbaarheid van de advocaat:
Het inlevingsvermogen van de advocaat:
De declaratie in verhouding tot de geleverde dienst:
De dienst van de advocaat in het algemeen:
Zou u ons kantoor bij derden aanbevelen?:
Zou u ons kantoor in voorkomende gevallen weer inschakelen?:
Heeft u bezwaar tegen nader contact n.a.v. deze enquete?: