Home

Omdat mr. R. (Renée) van den Hemel al op jonge leeftijd wist dat zij strafrechtadvocaat wilde worden, is zij na haar studie Nederlands Recht aan de Erasmus Universiteit Rotterdam in 2003 direct beëdigd als advocaat. Van begin af aan heeft mr. Van den Hemel zich met passie toegelegd op het bijstaan van verdachten in strafzaken. Omdat mr. Van den Hemel de specialisatie opleiding strafrecht van het Willem Pompe Instituut te Utrecht heeft afgerond, mag zij zich strafrechtspecialist noemen en is zij lid van de specialistenvereniging Nederlandse Vereniging van Strafrechtadvocaten (NVSA).

picMr. Van den Hemel staat met veel inzet en kunde verdachten bij op het politiebureau, op de rechtbank en ook in hoger beroep. Mr. Van den Hemel heeft ruime ervaring in de rechtszaal en behandelt vele soorten strafzaken. Te denken valt bijvoorbeeld aan diefstal, geweldsdelicten waaronder overvallen, openlijke geweldpleging, huiselijk geweld, drugszaken waaronder naast harddrugs gerelateerde feiten ook hennepteelt.

Daarnaast behandelt mr. Van den Hemel ook veel jeugdstrafzaken. In 2011 heeft mr. Van den Hemel de specialisatie opleiding Jeugdrecht voltooid aan het Willem Pompe Instituut, waardoor zij zich naast strafrechtspecialist tevens jeugdrechtspecialist mag noemen.

Mr. Van den Hemel heeft in het rechtsgebiedenregister van de Nederlandse Orde van Advocaten strafrecht als rechtsgebied geregistreerd. Deze registratie verplicht haar elk kalenderjaar volgens de normen van de Nederlandse Orde van Advocaten tien opleidingspunten te behalen op dit geregistreerd rechtsgebied.

 

nvsa